Digital bokliste

Nasjonalbiblioteket er en fantastisk kilde til digital litteratur, her er det bare å boltre seg. Jeg vil legge ut linker til litteratur jeg synes er interessant, både fra Nasjonalbiblioteket og fra andre kilder. Foreløpig fortløpende, men etterhvert blir det mer systematisk.

Samisk husflid i Finnmark, Anny Haugen

4-H oppgave i radno

Vår folkedrakt, Gry Fors og Ragnhild Enoksen

Øst-samiske vottemønstre, Nelly Must, 2012

Samisk skolehistorie
Samisk skolehistorie er en unik kilde til informasjon om lokale samiske forhold. Bøkene dokumenterer hva samiske elever, deres foreldre, lærere og andre ansatte i skolen har opplevd. De forteller skriftlig eller muntlig og i tillegg graver vi fram gamle dokumenter og artikler fra arkiv og bibliotek. 

Fjordfolket i Kvænangen, Ivar Bjørklund, 1985

Om sjøsamene av Anders Larsen, j. Quigstad, 1950

Sjøfinnane i Rognsund, Knut Kolsrud 1955

Knud Leems beskrivelse over Finmarkens lapper, 1767

Sjøsamene, Guri Skum, 1991