Foredrag

Et sjøsamisk puslespill

Foredrag Et sjøsamisk puslespill

- Mange brikker små.

Noen gjemte historier som smyger seg frem, har krutt nok til å ryste hele-halve slekta i grunnvollene.
En personlig historie om reisen inn i en sjøsamisk identitet.

Foredragets generelle del, lokaltilpasses etter hvor det holdes.

Foredraget ble første gang holdt på Alta videregående skole i november 2016, og har siden vært holdt på Hammerfest videregående skole, Sámi Állaskuvla/ Samisk høgskole og ved Alta museum.
Det har tidligere vært mulig å se opptak av foredraget, men streamen er ikke lenger tilgjengelig.

Sjøsamekofta vår

- Med røtter i brutte tradisjoner.

Et foredrag om sjøsamekofta spesielt tilpasset Hammerfest-området.
"Våre sterke sjøsamiske røttene er ennå lite synlig i Hammerfest kommune. Vår egen samiske historie har hele tiden ligget der, med tiden bortgjemt. Men bølgende under overflaten. Med forsiktige steg tar den sin plass igjen, ufarliggjøres... 
Kofta er for mange blitt en viktig identitetsmarkør når vår samiskhet hentes frem i lyset igjen. I Hammerfestområdet sys det i dag flere forskjellige sjøsamekofter, alle med røtter i historien.
En minifortelling om sjøsamekoftene våre, trygt forankret i lokalhistorien."

Foredraget er holdt på Hammerfest bibliotek i november 2016. 

Sjøsamisk duodji

- Med røtter i brutte tradisjoner.

Sjøsamiske duodjitradisjoner har mer eller mindre gått i skjul i kystområdene i Vest-Finnmark. Med en økende interesse for områdenes sjøsamiske historie, hentes også duodjitradisjonene frem igjen.

Med historien som bakteppe, presenteres publikum for forskjellige duodji som kråkesølvbroderi, komagband, flammeband og grena.

Foredraget ble første gang holdt på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest i forbindelse med Kulturminnedagene, September 2016.

Sjøsamekoftene i Vest-Finnmark

Ved hjelp av historisk billedmateriale, tegninger og skrifter, dagens fysiske kofter, fortellinger og bøker, inviteres publikum med gjennom sjøsamekoftas historie i Vest-Finnmark. Gjennom koftas historie får en også innblikk i storsamfunnets strømninger i de forskjellige tidsepoker. 

Foredraget tilpasses etter behov.

Foredraget ble første gang holdt under Alta sami festival i februar 2016.

Aktiviteter i barnehager og skoler

På forespørsel arrangerer MeronČivga aktiviteter for barnehager og skoler.

I forbindelse med samefolkets dag 2016 arrangerte MeronČivga sjøsamisk kulturstund i Tverrelvdalen barnehage. Tema for besøket var ull, og hva vi kan lage av ulla. Ungene fikk prøve seg på spinning, selvfølgelig med uvasket godlukt-ull. Med inspirasjon fra den sjøsamiske grena, vevet de også et lite kunstverk med hjemspunnet garn. Jeg er superimponert over innsats til barna. 
Som en avslutning på dagen, hadde vi en liten eventyrstund. Barna fikk fortalte historien om Nálganas-oarri, en lite samisk historie om en ekorngutt som har blitt til under fjellet Nálganas i Fállejohka (Tverrelvdalen). 

Kulturformidling

MeronČivga utarbeider og tilpasser foredrag og aktiviteter for formidling av sjøsamisk språk, kultur, og historie. Jeg har god kjennskap til forskjellige temaer tilknyttet:

Sjøsamisk duodji
Eksempelvis sjøsamekoftene i Vest-Finnmark, komagbandtradisjoner og bruk av kråkesølv. Gjennom MeronČivga har jeg holdt foredrag om blant annet sjøsamekofta, og har hatt aktiviteter for barnehager tilknyttet sjøsamisk kultur og historie.
Videre har jeg god kjennskap til komagbandtradisjoner i Alta kommune. I tidligere arbeidsforhold har jeg blant annet jobbet med registrering av komagband i kommuner i Vest-Finnmark, og har også holdt foredrag om temaet.  

Sjøsamisk kultur og historie
Gjennom flere år med en brennende interesse for det sjøsamiske, og også muligheten til å jobbe innenfor temaet, har jeg opparbeidet god kjennskap til sjøsamiske forhold fra tiden før, under og etter fornorskningsprosessene.
Vi er ennå i dag i høyeste grad påvirket av tiden med intensiv, og vedvarende fornorskningspolitikk, og vil i lang tid leve med ettervirkningene. Samtidig ser vi en stadig sterkere oppvåkning, med de gleder, sorger og utfordringer denne bærer med seg.
Jeg har selv gått gradene fra total uvitenhet om en sjøsamisk familiehistorie, til dagens situasjon, hvor det sjøsamiske er blitt en helt grunnleggende del av meg og mitt liv. Jeg kjenner historien på kroppen.