En kulturskatt eller to...

En kulturskatt eller to...

De nydelige komagbandene jeg nå har på grinda, er fra den lille fraflytta bygda Torskefjord på Kvaløya. Torskefjorden ligger på østsida av øya, og er delt på langs mellom Hammerfest og Kvalsund kommune.

Damen som eier bandene...

Damen som eier bandene er oppvoks i Torskefjord, og flyttet med familien til Hammerfest som ung jente. Komagbandene er dameband, og er vevet og brukt av hennes mor. Moren og bestemoren var fra Storfjord i Troms. Hennes far pleide å sy komager for folk i Hammerfest.

Jeg er veldig glad for å ha fått lov til å registrere disse bandene, og for å ha fått høre historien som følger med dem. Det er så viktig, viktig kulturhistorie.

...om bandene og grinda finner du mer her...

28.05.2017 14:45