Et sjøsamisk puslespill

Et sjøsamisk puslespill

I forbindelse med Nordområdeuka 2016 ved Alta videregåend skole, fikk jeg det spennende oppdraget å holde et foredrag om sjøsamisk identitet. Når jeg begynte å jobbe med foredraget, viste det seg å være vanskelig, mye vanskeligere enn jeg først trodde...

Hvordan skulle jeg kunne fortelle om sjøsamisk identitet? For det første var det vanskelig å sette fingrene på hva som lå i min identitet som sjøsame. For det andre ville vel hva som lå i en sjøsamisk identitet, være like mangslungen og forskjellig som bærerne av denne identiteten.

Løsningen ble å gjøre foredraget personling - til min reise inn i en sjøsamisk identitet.

Les mer om, og se foredraget her...

26.11.2016 12:05