Sjøsamekofta vår

Sjøsamekofta vår

- Med røtter i brutte tradisjoner.
Et foredrag om sjøsamekofta spesielt tilpasset Hammerfest-området.
"Våre sterke sjøsamiske røttene er ennå lite synlig i Hammerfest kommune. Vår egen samiske historie har hele tiden ligget der, med tiden bortgjemt...

Men bølgende under overflaten. Med forsiktige steg tar den sin plass igjen, ufarliggjøres... 
Kofta er for mange blitt en viktig identitetsmarkør når vår samiskhet hentes frem i lyset igjen. I Hammerfestområdet sys det i dag flere forskjellige sjøsamekofter, alle med røtter i historien.
En minifortelling om sjøsamekoftene våre, trygt forankret i lokalhistorien."

Foredraget er holdt på Hammerfest bibliotek i november 2016. 

12.11.2016 09:38