Komagbandmønster fra Torskefjord på Kvaløya

Komagbandmønster fra Torskefjord på Kvaløya

Komagband er en del av vår kulturarv som har vært i daglig bruk helt opp til vår tid. Dette er lokale kulturskatter som igjen bør tas i bruk som tilbehør til kofta, eller surret rundt et bukseben.

Jeg vil i tiden fremover legge ut mønster på bånd jeg får tilgang til, og starter med 
Komagband fra Torskefjord på Kvaløya, i Hammerfest kommune. Du finner mønster, og mer informasjon om disse bandene her...

Komagband er en del av vår samiske kulturarv, som vi ennå finner oppbevart i private hjem også i mine hjemmeområder. Dette er kulturarven som ofte ikke er havnet på museum, kanskje fordi de var i praktisk bruk så pass lenge. Små skatter som noen før oss har sett verdien i å ta vare på,
- kanskje på trass, kanskje som et vemodig minne om et tilbakelagt liv.

Kanskje blir nettopp disse så viktige fordi de er så nære?

Der hvor kofta kan oppleves mer fjern, forsket frem og rekonstruert, og tilhørende et større geografisk område, 
er komagbandene helt våre, og nære. De har vært i bruk i en hverdag av noen vi kjente…
- en bestemor, en bestefar, en mor...

Komagbandene er noe håndfast, som hekter nettopp min familie, min slekt, min bygd direkte på det samiske.

Dette er også et håndtverk som har stor bruksverdi, og som er relativt enkelt å ta tak i.
Det er derfor så viktig å gjøre tilgjengelig informasjon om disse, slik at våre egne komagband kan bli tatt i bruk igjen som et naturlig tilbehør til kofta - eller surret rundt et bukseben.

Jeg vil i tiden fremover legge ut mønster på bånd jeg får tilgang til, både privat, via MeronČivga, og gjennom mitt engasjement i den sjøsamiske kulturorganisasjonen Gula.

Jeg starter med å legge ut et mer detaljert mønster av komagband far Torskefjord på Kvaløya, i Hammerfest kommune. 
Du finner mønster, og mer informasjon om disse bandene her...

Dersom du har historiske komagband du ønsker å få tegnet av mønster på, gjør jeg det gjerne...

20.01.2018 17:29